Thursday, May 10, 2018

Varianta, parafráze nebo plagiát?

Susedovie Katka
vytočila Vratka,
počkaj Katko,
vraví Vratko,
ty už nie si moje zlatko,
za takúto taľafatku
dostaneš zopár po zadku.
Bráni sa však Katka,
vieš, čo vraví moja matka?
Aj za drobné taľafatky,
treba stiahnuť dievke gaťky.
Preto Vratko Katku,
pri piatku či sviatku
šibe len po holom zadku.

No comments:

Post a Comment